Hubnutí (ale i vitalita) je v hlavě – uvádí lékaři

Pro mnoho lidí není snadné přijmout fakt, že „cosi neviditelného a neuvěřitelného“ by mohlo mít na hubnutí i na naši vitalitu jakýkoliv vliv. Vědci již dnes ví, že slova, myšlenky, emoce a psychosomatické blokace dovedou doslova přeprogramovat Vaše DNA!  V České republice máme mnoho uznávaných odborníků z řad lékařů – např. MUDr. Jarmila Klímová, MUDr. Radkin Honzák, apod.

MUDr. Radkin Honzák, CSc. píše: „není vůbec snadné sledovat, jak se nám emoce a vztahy proplétají a všechno se to promítá do tělesných funkcí a potom také do změn“.

Dva pensylvánští neurovědci Newberg a Waldman, věnující se lidskému mozku v souvislosti se spiritualitou napsali: „lidský mozek je jedinečným způsobem konstruován k vnímání a také vytváření spirituální reality a je možné měnit neuronální okruhy ve specifických oblastech mozku“.

 

Pohled na oblast biochemickou aneb buňka a její funkce

Bílkoviny a aminokyseliny nejsou jen základní strukturální jednotkou našeho těla.  Jsou také dispečery informací, které v rámci myšlení a našich prožitků vkládáme do těla. A tyto bílkovinové struktury je roznášejí po těle do cílových stanci neboli orgánů. Nyní víme, že tyto

Americká lékařka Candence Pert byla první, kdo definoval emoci jako formu struktury aminokyselin a dodává: „nyní víme, že tyto bílkovinové mikrostruktury, nazývané peptidy, se skutečně vytváří v celém těle a mění svoji konfiguraci podle konkrétních myšlenek a emocí.

Přední česká odbornice na psychosomatiku MUDr. Jarmila Klímová uvádí: “základem buňky je buněčná membrána, která je komunikačním médiem mezi vnitřním a vnějším prostředím buňky, regulátorem informací a zdrojem sebeřízení“ a dodává: „psychika zušlechťuje nebo poškozuje biologickou buněčnou úroveň našeho bytí“.

Dr. Klímová poukazuje na fakt: „názor, že fyziologie buňky mohou ovlivnit pouze fyzické molekuly, je opravdu zastaralý. Buněčnou paměť modelujeme svým chováním, myšlením a prožitky pouze my sami. Jsme schopni ji přepisovat jak směrem ke zdraví, tak i k nemoci“.

 

Hormonální systém ve vztahu k psychosomatice

Hormony nepohánějí pouze naše sexuální touhy, ale i celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, reakce na stres, proces stárnutí, ale i proces přibírání nebo hubnutí. Na psychické úrovni ovlivňují naši náladu, v sociální rovině jsou spouštěčem určitých specifických forem chování, apod.

 

Epigenetika aneb co už je objeveno a potvrzeno

Americká asociace věd prokázala, že lidská DNA je složena ze dvou frekvenčních pásem. Nižší frekvenční pásmo je podkladem klasické dvouvláknové DNA, kterou jistě znáte z obrázků a učebnic biologie. Naopak vyšší frekvenční pásmo zakládá povahu tzv. „světelné složky DNA“ o 12 vláknech!

Obě dvě sekvence DNA lze pomocí specifických slov a zvuků reprogramovat, různě modulovat či harmonizovat, a to bez jakékoliv genové manipulace. Sílou našich myšlenek jsme schopni definitivně měnit strukturu DNA.

Jestliže byla mateřská buňka během svého života svědkem a účastníkem nějaké nerovnováhy nebo jiného traumatu, předá veškerou tuto informaci do následující generace a tou je buňka dceřinná. Na tomto pokladu můžeme definovat zátěž a stárnutí buněk. Vše záleží na prostředí a tím pádem na nás.

 

Jídlo a emoční sycení

Možná si říkáte, co může být na jídle psychosomatického? Jídlo není jen materiální potrava (jako jsou sacharidy, bílkoviny, tuky, voda, vláknina, enzymy, vitamíny, minerály, probiotické baktérie, fotochemikálie,….), ale také jídlem sytíme také naši mysli a podvědomí. Jídlo bylo vždy rituálem, sešla se rodina, byl klid a utvářeli se sociální vztahy v rodině.  Dneska to ale díky uspěchanému životu, rychlému občerstvení, jedení u PC a mobilů, rozvrácených vztahů v rodinách vypadá úplně jinak.

Jídlem dneska nahrazujeme jiné sycení. A to emoční. Jídlem zaháníme vztahovou a citovou prázdnotu.

Člověk, který žije v západní společnosti, již dávno ztratil intuitivní schopnost vnímat škodlivost nebo prospěšnost jednotlivých druhů potravin, případně naslouchání svému tělu z hlediska potřeby vhodného pohybu.

Vědecká veřejnost se shoduje, že funkčnost genů můžeme ovlivnit k lepšímu i k horšímu. Obrovskou metlou naší zdravé a štíhlé postavy jsou nestravitelné a často napůl jedovaté složky, které se nedají metabolizovat a vytrvale se zabydlují v našich tělech.

Proč propaguji práci na těle a mysli?

Dámy a pánové, před 15 lety (v tu doba začínala má léčba) jsem neznal slovo psychosomatika. Vůbec jsem nevěděl, jak slova a myšlenky mohou ovlivňovat stav mého těla. Dnes jsem velmi vděčný za to, že jsem se na své životní cestě setkal s odborníky, kteří mně pomohli a ukázali, že vitalita (ale také zdravé hubnutí nebo přibírání) je o propojení pohybu, stravy a práci v oblasti mysli. Proto dneska ukazuji lidem to, že tyto tři oblasti mohou také využívat a doslova si změnit život.

V unikátním projektu v ČR Emoční hubnutí (emocnihubnuti.cz) s kolegyní Mgr. Hankou Ajastou poukazujeme, jak je doslova nezbytné pracovat na třech oblastech – strava, pohyb a myšlení.

Mějte pohodové dny plné nadšení a chutě do života.

Váš Martin

5,121 total views, 2 views today

Martin Škába

Je výživový specialista, kouč a propagátor zdravého životního stylu. Na tuto cestu ho přivedly jeho vlastní zdravotní problémy - a i proto se snaží pohlížet na životní styl jako na komplexní záležitost, která se neobejde bez znalostí z řady oborů.

Komentáře